Bouwen

Op deze pagina vind je de meest frequente vragen in verband met het bouw project in de chiro. Hopelijk vind je ook de antwoorden op uw vragen op deze pagina. Indien dit niet het geval is kan je steeds mailen naar [email protected].


Waarom kiest Chiro Schelle ervoor om te verhuizen?

De noodzaak aan renovatie van de huidige gebouwen is groot. Daarom kiezen we ervoor om voor een volledige nieuwbouw te gaan waarbij we focussen op een langetermijnvisie. Daarnaast biedt deze locatie de chiro meer speelruimte en zullen de zondagen gewoon kunnen blijven doorgaan op de ‘oude locatie’ tijdens de werkzaamheden. Er zijn ook een heleboel nieuwe mogelijkheden en perspectieven aan verbonden voor onze vereniging.

Waar exact zullen de nieuwe lokalen komen?

De nieuwe lokalen zullen zich boven in de Tuinlei bevinden, over het Berrenheibos. De exacte locatie kan u op deze kaart bekijken.

Is het wel slim om daar nieuwe lokalen te bouwen? Ligt daar geen vervuilde grond?

We zijn ons er van bewust dat het Berrenheibos aangelegd is op het gesaneerd stort “Van den Bosch”. We vertrouwen erop dat deze sanering grondig is uitgevoerd onder toezicht van OVAM en het gemeentebestuur, en dat dit nog steeds opgevolgd wordt. De Chirolokalen zijn echter niet gelegen in het Berrenheibos, maar aan de overkant van de Tuinlei.

Vooraleer we de eerste spade in de grond steken, willen we natuurlijk zeker zijn dat onze gronden van een goede kwaliteit zijn. Daarom zijn wij volop in gesprek met de gemeente en OVAM om de correcte bodemattesten en het afsluitend milieueffectrapport te verkrijgen. In de toekomst zullen er op regelmatige basis controles door OVAM uitgevoerd worden, zo sluiten we risico’s uit.

Hoe financiert Chiro Schelle dit project?

Wij rekenen op de steun van verschillende partners om dit project te realiseren.

Wat zal er gebeuren met de oude lokalen?

De lokalen blijven ter beschikking van de Chiro tot het einde van de werken. Daarna wordt er bekeken welke herbestemming de lokalen zullen krijgen.

Hoe zullen de nieuwe chirolokalen eruit zien?

Daar is voorlopig nog geen duidelijkheid over. De volgende periode zal er hard gewerkt worden aan een haalbaar en betaalbaar concept.

Waarom nemen jullie deze stap nu?

Deze opportuniteit biedt zich nu aan en de noodzaak is erg hoog.

Wanneer starten de werken in de Tuinlei?

Er moeten eerst nog enkele praktische zaken geregeld worden. Dat zal nog geruime tijd in beslag nemen. We hopen dat de werkzaamheden kunnen aanvangen in 2018.

Hoe lang duren de werken?

De werkzaamheden zullen naar alle waarschijnlijkheid twee jaar in beslag nemen.

Hoe zal de Chiro op zondagen verlopen tijdens de werkzaamheden?

Er zal niets veranderen aan de chirowerking op zondag totdat het project volledig is afgerond.

Hoe houdt Chiro Schelle me op de hoogte van de werkzaamheden?

De vooruitgang zal via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden, zoals onder andere de website, de Goepie, Facebook en Twitter.

Wat gebeurt er met de evenementen die momenteel doorgaan in de chirolokalen?

Zo lang de lokalen beschikbaar blijven, zal er niets veranderen aan de locatie van de evenementen. In tussentijd wordt er gezocht naar een invulling voor de locatie van de evenementen.

Wat zal er gebeuren met de Oxfam Wereldwinkel?

Tot het einde van de werken zal de Wereldwinkel zeker nog kunnen blijven in de huidige gebouwen. We zullen in samenspraak met de verantwoordelijken van de vereniging in een latere fase zoeken naar een geschikte oplossing.

Ik wil graag helpen bij de bouw, hoe kan ik me aanmelden?

We zijn zeker op zoek naar mensen die ons hierin willen bijstaan. Geïnteresseerden mogen steeds een e-mail sturen naar [email protected].

Waar kan ik terecht met andere vragen?

Als je nog meer informatie wenst, dan kan u steeds contact opnemen met de werkgroep via [email protected].