Goepie

De Goepie is het tijdschrift van Chiro Schelle. Hier vindt u, net als op de website, veel informatie in terug.
De leiding zet hier ook elke keer opnieuw een leuke  boodschap in voor hun leden.